From legal commons to social commons: Brazil and the cultural industry in the 21st century

Ronaldo Lemos | University of Oxford. Centre for Brazilian Studies

Ronaldo Lemos, coordinador del Centro de Tecnologia e Sociedade de l'Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, en aquest article descriu, des del punt de vista dels països en vies de desenvolupament, algunes transformacions en curs dels processos de generació d'informació i cultura. L'autor, coordinador del projecte Creative Commons Brazil, aborda el paper que poden jugar els projectes com Creative Commons per als països en vies desenvolupament.<--break->

En l'article també s'aborden i es confronten els conceptes de legal commons i el social commons. Si bé el concepte de legal commons pot entendre's com l'ús voluntari de llicències com Creative Commons per tal de crear un patrimoni comú, el concepte de social commons té a veure amb les tensions que es poden generar en la construcció d'aquest patrimoni col·lectiu en els països en vies de desenvolupament amb accions que poden bascular entre la legalitat i la il·legalitat. Aquestes tensions són visibles en la perifèria mundial, doncs en molts casos l'estructura jurídica de protecció de la propietat intel·lectual és, per diverses raons, desconeguda o directament no és executable. 

Amb l'aparició de la tecnologia digital i Internet, en molts països en vies desenvolupament (especialment de la perifèria mundial), la tecnologia va arribar abans que la mateixa idea de protecció de la propietat intel·lectual. Aquesta situació va propiciar l'aparició d'indústries culturals que no van ser impulsades pels incentius de la propietat intel·lectual. En aquest tipus d'empreses culturals, la idea de compartir i de la lliure difusió del contingut és intrínseca a les circumstàncies socials que tenen lloc en aquestes perifèries. A més, l'apropiació d'aquestes tecnologies per part de les perifèries propicià la promoció de projectes autònoms de reducció de la bretxa digital, com ara la LAN House.

L'autor considera que són nombroses les lliçons que es poden aprendre d'aquests models de negoci emergents de les pràctiques socials comunes en aquests països. La tensió entre la legalitat i la il·legalitat a les perifèries de aquests països no és nova. El treball de Boaventura de Sousa Santos i altres en la dècada delds 1970's va ser paradigmàtic per a la discussió del pluralisme jurídic en relació a l'ocupació de la terra al Brasil. Aquest treball pretén continuar aquesta tradició d'estudis sobre el pluralisme jurídic i pretén aplicar aquests principis a la discussió de la propietat intel·lectual en lloc de la propietat de la terra.

PDF  From legal commons to social commons: Brazil and the cultural industry in the 21st century