Cultura popular, avui. La consagración de lo profano

El nou format monogràfic de la revista 'Cultura' editada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, inicia la seva cinquena època amb l’anàlisi de l’estat de la cultura popular catalana. En poc temps, la cultura popular i tradicional catalana ha hagut de redefinir les seves formes d’expressió i significats davant la constant transformació que viu la societat actual, conseqüència del procés globalitzador, les onades migratòries i les revolució del mitjans de comunicació i informació. Manuel Delgado, Lluís Gendrau, Jordi Bianciotto i Mònica Terribas, entre d’altres, són algunes de les contribucions en aquest debat. Salvador Giner, Catedràtic emèrit en Sociologia a la Universitat de Barcelona i President de l’Institut d’Estudis Catalans, és l’encarregat d’iniciar aquest primer número amb l’assaig 'Cultura popular, avuion posa de manifest la situació paradoxal que viu en l’actualitat la cultura popular catalana: La revolució del mitjans de comunicació i informació de masses, l’expansió il·limitada de la publicitat, així com les grans onades migratòries han agreujat les tensions i prejudicis (característics de la ideologia multiculturalista predominant) vers les diverses cultures immigrants i les noves formes d’expressió de cultura popular aparegudes, dins el seu territori i àmbit.

Com ja afirmava a 'La consagración de lo profano', la configuració de les societats modernes ha fet que interaccionin i se solapin concepcions abans antagòniques (religió-ideologia, sagrat-profà), on el desig de profanar el sagrat ha donat pas a la consagració del profà, i que ha anat entreteixint-se a través de la tecnificació de la transmissió cultural i d’una tecnocultura que ha multiplicat la seva proliferació i producció.

Giner assenyala que la mercantilització i manipulació mediàtiques que caracteritzen les societats actuals dibuixen un terreny relliscós vers el qual analistes i responsables de les polítiques culturals han d’avançar amb molta cura, a l’espera de saber cap on es mouran moltes de les noves expressions culturals aparegudes i com es redefinirà i conjugarà la cultura popular tradicional.