Estética digital: sintopía del arte, la ciencia y la tecnología

A partir de les profundes transformacions que les noves tecnologies han generat en els processos creatius i en l’estètica artística Claudia Giannetti ens ofereix unes pautes per aproximar-nos i entendre els nous paradigmes estètics de l’Art Electrònic, o Mèdia Art (com prefereix anomenar-lo). Claudia Giannetti és especialista en Mèdia Art (Doctora en Historia de l’Art per la UB en l’especialitat d’Estètica Digital) i comissaria d’exposicions. Des de setembre de 2009 és Profesora Catedràtica convidada de la Universidad de Évora (Portugal), Facultat d’Arts Visuals. Va ser directora del Media Centre d'Art i Disseny (1998-2007) d’ESDI de Sabadell.

Per analitzar el Mèdia Art l’autora posa especial atenció a l’Art Interactiu per tres motius: En primer lloc, perquè reflexiona al voltant del procés, del sistema i del context de l’obra, sense consider-la un objecte aïllat. En segon lloc, perquè amplia la interconexió entre disciplines. I per últim, perquè redefineix el paper de l’autor i l‘observador.  L’Art Interactiu s’endinsa en un camp molt interessant de treball sobre la cultura de la participació i les noves tecnologies, on es transforma la cultura basada en les estructures narratives seqüencials cap a la cultura digital orientada a allò visual, sensorial i no-linial (hipertextual).

La contradicción interna del pluralismo contemporaneo se refleja también en este ámbito: se reivindica la marcha desenfrenada hacia las nuevas tecnologías, y se evita o se resiste a aceptar las transformaciones radicales inherentes a su intergración y uso en la cultura (GIANNETTI (2002): 188)

«Estètica digital. Sintopía del arte. la ciencia y la tecnología» profunditza en els aspectes essencials que relaciones l’art, la ciència i la tecnologia per facilitar la comprensió i la renovació dels discursos estètics associats a aquestes transformacions digitals en el camp de la teoria estètica.

 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació