Cultural expression, creativity and innovation

Com evidencien els investigadors Helmut Anheier i Yudhishthir Raj Isar, el context globalitzador genera una nova via d’acció per la creativitat i la innovació de l’expressió cultural,  i proporciona els inputs bàsics de l'economia cultural actual, i sobretot de les indústries culturals i creatives. El predomini d’aquestes indústries en les polítiques i pràctiques culturals actuals ha transformat les condicions per a l'expressió cultural creativa en si mateixa.

Seguint l’esquema d’anàlisi multidisciplinar que caracteritzen les aportacions teòriques dels volums de la sèrie The cultures and globalization series, en aquesta ocasió es busca mostrar la relació simbiòtica que existeix  entre expressió cultural, creativitat, innovació i globalització, i la importància que han pres en el discurs cultural actual.


La primera part del llibre 'Cultural expression, creativity and innovation' recull més d’una vintena d’aportacions teòriques d’investigadors, artistes i crítics de les més variades disciplines d’arreu al voltant de qüestions generals, contextos regionals i gèneres específics com: Les tensions entre l'homogeneïtzació cultural i la diversificació de la pràctica de l'art en el circuit globalitzat de l’art (Gerardo Mosquera); La improvisació com a element clau per interpretar com les forces de globalització estimulen la producció cultural (Maruska Svasek); L’èxit d’artistes del continent africà amb la creació d'una diversitat de formes híbrides en constant evolució (Paul Brickhill); El disseny gràfic amb consciència social en el món àrab (Huda Smitshuijzen Abifarès); Així com la creativitat en la indústria de la música (Peter Tschmuck)  o les reconfiguracions de les expressions culturals emergents com a resultat de la interrelació de la cultura visual i digital (Ivani Santana).

La darrera part del volum, amb un caràcter més quantitatiu, integra un sistema d’indicadors culturals clau amb estadístiques, gràfics i taules que busquen completar les aportacions de la primera part del volum: Rànquings de les xarxes socials més utilitzades i visitades, vídeos més vistos a la xarxa segons gènere musical, així com els rànquings de festivals de música tradicional i “d’híbrids”, entre molts d’altres, són alguns dels innovadors indicadors que s’assenyalen.

 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació