Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas

 Jordi Pascual, Sanjin Dragojevic | Fundació Europea de la Cultura (ECF),

El projecte 'Active Citizens, Local Cultures, European Politics', finançat per la Comissió Europea i coordinat per la Fundació Europea de la Cultura (ECF), ha estat l’embrió d'aquesta guia.

Els investigadors Jordi Pascual, coordinador del Grup de Treball en Cultura de Ciutats i Governs Locals Units, i Dragojevic Sanjin, sociòleg i professor en gestió cultural estratègica, exploren el marc conceptual i teories al voltant de la importància de la participació ciutadana en l’elaboració de les polítiques culturals locals en la configuració de l’Europa actual i els reptes futurs, així com les eines i mecanismes necessaris per tal de dur a terme unes polítiques culturals adients en aquest àmbit.

Des de la implicació cultural de les organitzacions fins a la participació d'un públic determinat en les activitats culturals, a les cultures locals i les tradicions, entre molts d’altres són elements que influeixen en el disseny de les polítiques. En aquest sentit, els ens locals tenen l’ocasió de crear projectes i polítiques culturals més sòlits i democràtics on el teixit social juga un paper important en la seva configuració final.

La guia ve acompanyada de diverses experiències amb la participació de la societat civil organitzada i la població local a ciutats de l'Europa Occidental i de l'Est que han format part de programes com 'Policies for Culture', entre d’altres: Les maisons folie de la 'Condition Publique'  i la de 'Wazemmes', així com esdeveniments com la 'Zinneke Parade'  i 'le Défilé'  en són un exemple.  

PDF   Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas