Recondita armonia - A reflection on the function of culture in building citizenship capacity

 Dick Stanley | Council of Europe

Aquest estudi va ser preparat pel Consell d'Europa en el marc de l’Any Europeu de la Ciutadania 2005. El document, elaborat pel consultor en polítiques culturals Dick Stanley, reflexiona sobre que és la cultura en totes les seves dimensions (la quotidiana, les tradicions, les arts i les patrimonials) i com aquestes dimensions interactuen per crear les eines que els membres de la societat necessiten per negociar les situacions de la vida quotidiana. L’estudi explora aquests efectes socials que permeten, entre d’altres, ampliar les capacitats de la ciutadania, convertint la cultura en un element central de les agendes polítiques. Particularment en termes de política cultural per incrementar les capacitats de la ciutadania, la cohesió social i la inclusió.

També planteja des d’una perspectiva política les repercussions de la cultura sobre la ciutadania i la societat. Planteja les relacions entre participació cultural i democràcia, i de com la cultura pot fomentar una ciutadania més activa en les societats modernes i democràtiques. La cultura és considerada com un actiu estratègic que pot ajudar a afrontar els reptes de la creixent diversitat i la complexitat de la societat actual. Els responsables polítics han de considerar el valor afegit d’aquesta per reforçar la cohesió i  la inclusió social. Les polítiques culturals han de buscar optimitzar aquest gran potencial. 

L'estudi té un apèndix amb algunes idees a tenir en compte alhora d’avaluar els impactes de les polítiques culturals.

PDF  Recondita armonia: a reflection on the function of culture in building citizenship capacity