Redes paralelas y cartografías detectoras : prácticas sociales y artísticas con medios locativos

Efraín Foglia | Artnodes. Núm. 8 (Dec. 2008)

El dissenyador Efraín Foglia, professor associat i investigador del Grup de Recerca de Interaccions Digitals de la Universitat de Vic (GRID), centra el seu treball i estudis entre la comunicació i l’art,  i desenvolupa projectes que posen l’èmfasi en l'ús i possibilitats de les tecnologies digitals en la cultura.

L’experiència de Foglia en aquest camp es constata en aquest article, on aposta per la interacció entre les xarxes socials obertes i els ‘locative media’ com una forma enriquidora i positiva en les pràctiques culturals que obra les portes a la creació d’espais de participació social generadors de massa crítica. 

Els fluxos informatius i l’impacte de les tecnologies de l’era globalitzadora, han dibuixat un nou entorn que obre les portes a la ciutadania com a partíceps de les xarxes de transmissió on, lluny d’esdevenir simples consumidors i esquer de les grans corporacions, els permet autoorganitzar-se i autogestionar-se de forma paral·lela a Internet; Un nou espai d’expressió que resulta beneficios per les pràctiques artístiques i culturals.

PDF  Redes paralelas y cartografías detectoras: prácticas sociales y artísticas con medios locativos