Amateuring in Music and its Rivals

Thomas A. Regelski | Action, criticism, and theory for music education. Vol. 6, núm. 3 (Nov. 2007)

La raó i la ciència imperants durant el segle XVII així com els ideals del bon gust promoguts per la teoria de l’estètica del segle XVIII van acabar per definir i controlar les pràctiques de la societat, que han fet de la música un espai reservat als especialistes, i on  els aficionats i amateurs queden relegats a un segon nivell. Com a resultat d'aquestes tendències a l'especialització, la música en les nostres societats es compon amb més freqüència d’un consum passiu que de una participació activa i entusiasta. 

Sota aquesta premissa i en pro d’una revitalització de l’amateurisme musical com a pràctica vàlida que garanteixi un nou enfocament curricular dins de l'escola i l'educació musical de la comunitat en general, el professor de la Universitat de Helsinki  i emèrit de l’escola de música de la SUNY Fredonia  Thomas A. Regelskiposa en qüestió els fonaments de l'educació musical estètica i de com l'estigma associat als aficionats i amateurs resulta problemàtic per la salut i benestar de la música i l'educació musical de la societat actual. Valors com el plaer i l’estima per la música, el gaudi o la llibertat d’expressió que desprèn l’amateur, són alguns del aspectes que l’autor apunta com a claus per l’èxit de l'educació musical.
Co-fundador i membre del MayDay Group (MDG), Thomas A. Regelski manté una activitat constant en l’àmbit de l’educació musical i els fonaments psicològics i sociològics en educació i mètodes musicals.

PDF  Amateuring in music and its rivals