Democratic culture : opening up the arts to everyone

John Holden és en l'actualitat un dels investigadors més llegits i escoltats sobre qüestions relacionades amb la cultura i les polítiques culturals. La seva influència internacional és producte tant de la seva capacitat de treball des de la City University com a professor visitant, com pel fet que entre el 2000 i el 2008 va ser el responsable de l'Àrea de Cultura de Demos  (think tank ) independent al qual va inspirar amb nous debats, idees i propostes sobre diverses matèries al Nou Laborisme anglès.

En la darrera dècada de la seva trajectòria destaca l'organització del congrés Valuing Culture i la publicació des de Demos de tres estudis de ressó internacional: Democratic Culture, Capturing Cultural Value i Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Motivat a investigar sobre el valor de la cultura, Holden recentment ha treballat sobre: Democràcia Cultural, cultura i tecnologia a Culture Online, la importància de la cultura en les relacions internacionals a Cultural Diplomacy, i les relacions entre els sectors subvencionats i les indústries creatives a Publicly Funded Culture and the Creative Industries.

A Democratic Culture, John Holden revisa els sentits vigents del terme “cultura”. Partint d’un plantejament pràctic reconeix tres àmbits diferents, però interrelacionats, on la cultura es desenvolupa: un primer espai d’activitats culturals finançades amb diner públic; un segon àmbit, el mercat, on és el capital privat el que financia les produccions culturals; i un tercer espai, el de la cultura amateur, possible a través de mitjans domèstics i a on avui les tecnologies col·laboratives són la punta de llança.

Davant aquestes esferes de desenvolupament de les activitats culturals, l’autor es pregunta quin sentit té, si en té, el concepte de “democràcia cultural” avui? I per donar resposta es centra en analitzar el món cultural finançat amb diner públic, doncs entén que és, i ha estat, el motor que ha alimentat i liderat el creixement del nivell cultural de la població i de retruc ha possibilitat el desenvolupament dels àmbits culturals comercials i amateurs.

Centrada la reflexió, Holden anima al lector a deslliurar-se dels prejudicis entorn d’una major o menor qualitat del producte cultural en funció de l’àmbit on primàriament es genera i desenvolupa. Alhora, posa l’accent de la necessària vigència de les polítiques públiques per continuar l'increment en l’accés a les tradicionalment anomenades “alta cultura” i  al “patrimoni cultural universal” per tal de fer front a la paradoxa que es genera quan amb diner públic es paguen actuacions on només una minoria hi accedeix. Doncs l'absència d'aquestes polítiques tampoc hi propiciaria l'accés.

Per aquest investigador del món de la cultura, la vella aspiració, a que arribi un dia on el conjunt de la població tingui garantit el ple accés i gaudi del gran patrimoni cultural, continua vigent, desitjable i per assolir, doncs entén que sense una vertadera democràcia cultural, on la població tingui igualtat de capacitats i oportunitats de participar a la vida cultural de la societat, no pot existir una veritable democràcia política.

PDF  Democratic culture: opening up the arts to everyone  

També disponible versió en català: Cultura democràtica: obrir les arts a tothom