Valor públic de la cultura

La cultura és un valor dels ciutadans, un espai comú de transmissió de conceptes, creences, creacions i imaginaris. La cultura és interacció, posada en comú, recepció i afluència de noves fórmules.

El món local té una responsabilitat de primer ordre en aquest àmbit, ja que són els municipis els qui acullen les fonts primeres de la cultura, el seu dinamisme, la seva implantació. Interacció vol ser l’espai per analitzar i debatre aquest valor públic de la cultura, en la seva dimensió més social i col·lectiva. I això vol dir centrar-se en la innovació, en la sostenibilitat i en el suport públic en el món local.

En aquest apartat trobareu tots els continguts relacionats amb els eixos temàtics d'Interacció:

1)     Innovació i cultura, cultura col·laborativa i xarxes.

2)    Sostenibilitat dels projectes culturals: suport públic i privat a la cultura, finançament dels projectes culturals, cultura com a quart pilar del desenvolupament local.

3)     Món local i nous models d'actuació en cultura.

El primer eix representa la font inestroncable de la creació, però també la implementació de noves fórmules i estratègies de gestió des del món local. El segon eix, la sostenibilitat, ha de permetre’ns abordar projectes que siguin raonables i assumibles des del punt de vista econòmic i també social. I el suport públic, finalment, és del tot necessari per tirar endavant polítiques culturals que incideixin en els nostres municipis, que en millorin l’oferta i que contribueixin a fomentar el coneixement, l’esperit crític i la cohesió social de la ciutadania.