indústria editorial

Apunts #27

Creative Britain?: where have we got to? Chris Smith. Culture professionals network

Dinero para la cultura. Gabriel Zaid

El pensador Gabriel Zaid fa en aquesta obra una radiografia de la situació cultural a Mèxic. Presenta un panorama desolador, marcat per les carències i pel malbaratament d’unes institucions culturals i educatives sobre dimensionades que no han contribuït a elevar el nivell cultural del país. Però tot i el seu to crític, l’autor no es mostra derrotista i aposta per portar a terme accions petites, modestes i quotidianes que fomentin la llibertat d’esperit, la creativitat, la lectura i que puguin ser el detonant per assolir reptes més importants i elevats. Ofereix nombrosos suggeriments per aplicar el sentit comú i posar ordre a la situació sense necessitat  d’emprar molts recursos. Pensa que és imprescindible retornar a la gent del carrer la capacitat d’iniciativa amb només una intervenció oficial mínima, oportuna i sensata.

Apunts #19

Apuntes sobre redes y remezcla creativa: una visión desde la gestión cultural. Angel Mestres, Mario Hinojos. Trànsit projectes

De la literatura catalana i els seus lectors

Valentí Puig aborda, en un article publicat el 16 de desembre a El País, amb el títol "La cultura como parque temático", el problema de la difusió i les xifres de la literatura catalana. Puig fa un parel·lelisme entre els votants nacionalistes i les xifres de vendes que, al seu entendre, s'haurien de derivar de l'existència d'aquesta hipotètica massa lectora.