Apunts

Guillem Martínez: "El conflicte com a llenguatge és l'abecé de la cultura"

Una interessant entrevista a Guillem Martínez, un dels ponents del debat de la sessió inaugural d'Interacció. En aquesta entrevista Martínez defensa la necessitat de la cultura crítica, entesa com a font contínua de conflicte. Declaracions vibrants i contundents d'un analista que cal tenir molt en compte. La seva tesi sobre els vicis de la transició, sobre el llegat eixorc de la cultura oficial i els intents dels poders oficials per emmordassar la cultura, burocratitzant-la i domesticant-la en nom de la gestió, mereixen una atenta lectura. Podeu llegir l'entrevista al web d'Indigestió:

Braveheart, Hiperparaules, el dret a l'educació, Vila-Seca i més Fòrum

Darrers continguts publicats a Nativa:

Gobernar al rebelde. Nou article de Rubén Martínez que comença per Braveheart -la pel.lícula- i acaba parlant de perquè el poder no en té prou amb matar i necessita convèncer.

Hiperparaules. Inaugurem nova secció, amb Lluís Nacenta, amb un text sobre el poder comunicatiu de la música i una referència al grup Comando Suzie.

Construint a pams. El Fòrum Indigestió encara cueja. Text de Núria Alcober reflexionant sobre el fet de passar de treballar en un projecte públic a un projecte cooperatiu propi. També hi podeu trobar els textos d'Aida Sánchez de Serdio, Lluc Mayol i Marc Dalmau.

Recomanació: Fira de Música al carrer de Vila-Seca. Et proposem que et fixis en el programa de Vila-Seca, una bona ocasió per posar-te al dia del que es belluga en l'escena musical catalana. A més, aquest any hi participarem coordinant una sessió de treball el dia 3 sobre gestió comunitària de la música. En breu, més informació.

Per acabar, si encara tens ganes de remenar una mica més per Nativa, no et perdis les converses que hi ha als textos Thatcher y el neoliberalismo cultural i Menys indústries i més cultura.

Que tingueu bona setmana!

Jordi Oliveras Indigestió www.nativa.cat

Apunts #14

El artista (crítico) como intelectual público. Simon Sheikh. Esferapublica

Innocultura

INNOCULTURA és un projecte pilot i experimental del Centre Tecnològic LEITAT, membre de Tecnio,  que té com a objectiu apropar la cultura de la Innovació al sector de les entitats i indústries culturals i creatives de la ciutat de Terrassa.

International Touring Exhibitions: Toward a Profitable Business Model ?. Rebecca Amsellem

A l’ère des coupes budgétaires, du retrait étatique de l’espace culturel, de l’augmentation des coûts de production, il apparaît comme essentiel pour le monde des arts d’intégrer les problématiques économiques aux modèles de développement. Dans chaque pays occidental, il est demandé aux organisations muséales de faire preuve de toujours plus d’imagination pour réduire la fonction de coût total tout en permettant une diffusion plus large des œuvres, une étude plus précise des collections et un choix plus divers des activités.

Informe anual del programa «Anem al teatre» curs 2011/2012

L’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona presenta l’informe anual del curs 2011/2012 del programa 'Anem al teatre' de suport a la programació de teatre música i dansa per a educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius.

Els objectius d’aquest programa són: donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments; la creació de nous públics de teatre, música i dansa i l’educació de la sensibilitat artística; articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu; garantir la igualtat d’oportunitats d’accés dels alumnes a l’oferta artística sigui quina sigui la seva procedència geogràfica; afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi i/o de l’entorn.

The Efficiency Rumor. Mounir Mahmalat

On 10 April, Mounir Mahmalat, a graduate of the Music and Media bachelor program, published a comparative study of the efficiency of German and American opera houses in the «Arts Management Newsletter» of the Arts Management Networks. He produced this study within the framework of the major Music and Media Management, and at the Northeastern University in Boston, USA, in 2010. The title of this work is, «The Efficiency Rumor - Do US-American Opera Houses Operate More Efficiently Than German Ones? - Economic Analysis and Comparison of Twelve German and American Opera Houses». The study attempts to answer the question of whether and in what areas German opera houses can learn from their American counterparts in relation to more efficient use of resources.

Creative economy creative industries des notions à traduire

L’objectiu principal d’aquest llibre és fer un balanç d’aquesta última dècada en què les indústries creatives i l’economia creativa s’han situat en el centre de les polítiques culturals i econòmiques tant de les grans institucions internacionals com dels governs nacionals, locals i autonòmics de tot el món.

L’anàlisi es fa des d’una perspectiva francòfona ja què segons el director de l’obra, Philippe Bouquillion, professor la Universitat Paris 13 i investigador del Laboratori de ciències de la informació i de la comunicació MSH Paris Nord, Omic, existeix molta literatura anglòfona sobre aquesta matèria però la francesa, en canvi, encara és escassa.

La innovació aplicada al desenvolupament: la creació de valor per a la cultura, l’economia creativa i el turisme

Brasil és un país en plena efervescència econòmica i cultural, amb unes perspectives de creixement molt grans, especialment en el comerç exterior i en sectors com el turisme, el medi ambient, l’energia, el transport o la indústria. L’economia brasilera representa el 40% del PIB de Llatinoamèrica i segons les previsions del Banc Mundial, en el decurs de les properes dècades es situarà entre les majors economies del món, juntament amb Xina, Estats Units, Índia i Mèxic. Aquesta vitalitat econòmica de Brasil coincideix amb la celebració de grans esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics de 2016 o el Mundial de Futbol l’any 2014. Aquest escenari ofereix interessants oportunitats a les empreses tecnificades i amb una alt grau d’experiència. Fer un salt a la internacionalització és una qüestió que ja no es discuteix avui dia. És un fet real i necessari per a la competitivitat empresarial.

Reflexiones en torno a la cooperación cultural. Fernando Vicario Leal

Manual teòric on l’especialista en cooperació cultural iberoamericana Fernando Vicario Leal reflexiona sobre aquesta disciplina i ordena els seus àmbits d’actuació, competències i reptes de futur.

L’autor adverteix que els conceptes de cooperació i de cultura són amplis, difosos i poden experimentar variacions significatives al llarg del temps, la qual cosa complica i dificulta la seva anàlisi sistemàtica. Destaca però, el potencial de la cultura com agent generador de canvi, progrés i benestar social, així com la necessitat de fomentar la cooperació per afavorir l’equilibri territorial i la convivència entre i dins dels països i territoris.