L’equitat en la cultura. Estudi de casos amb metodologia de recerca participativa