El diàleg entre la cultura cientificotècnica i la cultura artisticohumanística. Resum