Estudi sobre les dades culturals: consideracions ètiques, problemes i oportunitats. Crònica