Ciència i cultura en l’Agenda 21 de la cultura: construint ciutats sostenibles