Polítiques culturals i foment de la lectura (Entrevista amb Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat Cat)