Relatoria del grup Estructures i mancomunicació de recursos