Lògiques de la relació cultura-societat en l’era digital