La planificació estratègica territorial o com fer viable la decisió d’un projecte col·lectiu de ciutat