David Casacuberta: "En l'àmbit local cal apostar pel desenvolupament comunitari i les iniciatives supramunicipals"