El mecenatge i la influència a les polítiques culturals