Residències artístiques a Catalunya, un futur amb interrogant