Centralitat de les polítiques culturals en el desenvolupament local