Interseccions entre pedagogia i art. La (necessària) figura de l’arteducador