Anàlisi i indicadors del sector cultural, proposta cap a la innovació social