Sostenibilitat cultural i desenvolupament regional: teories i pràctiques de territorialització