Els museus són de tots? Camins perquè ho esdevinguin.