El llenguatge retorçat de les polítiques culturals