Ciutats científiques al segle XXI: cap a una bombolla tecnològica?