La ciència que no apel·la a les emocions no desperta el sentit crític