Arteplan, guia d’intervencions artístiques al territori