La legitimització dels festivals, Avinyó i els... geo-artistes?