El sector cultural associatiu a la comarca del Gironès