Informe diagnòstic de les arts escèniques aplicades a Catalunya