Com es poden explicar els diferents graus d’implicació municipal en les polítiques culturals?