Els projectes culturals emblemàtics en les estratègies metropolitanes i de regeneració urbana