El mecenatge de proximitat: bibliografia comentada