Els efectes indirectes de la inversió pública en cultura i les indústries creatives