Diagnosi de l’estat de la recerca sobre l'impacte social de les arts escèniques