36 propostes per a la millora de la condició professional del món de la cultura