Les exportacions i internacionalització dels sectors culturals i creatius a la Unió Europea