El culte a la cultura i la seva funció de legitimació política i econòmica