Interartive, número dedicat a la mobilitat internacional d’artistes