Debat sobre la promoció dels sectors culturals i creatius a Europa