Experiències de Crowdfunding a l’Estat espanyol i Catalunya: Principals característiques, reptes i obstacles