Debats i reptes entorn la diversitat i les indústries culturals

Emili Prado (Direcció) | Quaderns del CAC

El número 43 dels Quaderns del Consell de l’Audiovisual de Catalunya està dedicat a la diversitat en les indústries culturals. Com destaca l’informe en la seva presentació, la diversitat cultural és un tema recurrent del moment pel que fa a la planificació de polítiques públiques. Tot i això, “no hi ha consens sobre l’orientació d’aquestes polítiques perquè, al marge dels principis generals compartits, hi ha molts conflictes d’interès entre els diferents actors implicats en les indústries culturals i de comunicació”.

Els temes protagonistes giren entorn la comunicació, amb una forta presència de la ràdio però també de la televisió. A més a més, també es centra en aspectes relatius al servei públic i en normativa jurídica. Per entendre la connexió entre la diversitat cultural i les indústries culturals, cal tenir en compte una perspectiva integral de les fases de funcionament d’aquestes: “des de la mateixa creació-producció de continguts fins al gaudi d’aquests per part del ciutadans”.  El primer article serveix per donar sentit al fil conductor del volum, des dels vells debats als nous desafiaments. Els vells debats es relacionen sobretot amb el plantejament teòric per a afavorir la diversitat cultural en tant que és una orientació d’interès general.  Els nous reptes es situen en l’esfera de l’entorn digital, ja que es tracta d’un “escenari crucial en què avui dia es dirimeix el poder de comunicar i de modelar percepcions sobre allò social”. Les plataformes digitals, però, es poden presentar alhora com una amenaça o bé com una oportunitat ja que donen disponibilitat als continguts però també generen tendències de concentració del mercat i fomenten barreres d’entrada. Existeix també el perill que la revolució digital acabi monopolitzada per una lògica purament mercantil que segueixi instrumentalitzant la cultura.

L’aproximació a l’estructura jurídica europea i espanyola en matèria de diversitat i indústries culturals, deixa palesa la mera declaració d’intencions que s’esbossa en la legislació. També es presenta una lectura sobre el paper de la UNESCO i els reptes que se li plantegen en l’àmbit digital. Trobem diferents estudis de cas, un d’ells “Ràdio musical i serveis públic, a qui li importa? A la CCMA” conclou que és necessari obrir una línia de recerca que es dirigeixi a “com tractar els oients com a ciutadania i no com audiència”. Aquest volum utilitza diferents òptiques territorials d’anàlisi, però el que afirma de forma robusta, és la necessitat de comptar amb estratègies internacionals de llarg abast.


PDF Quaderns del CAC: «Diversitat i indústries culturals»

HTML Quaderns del CAC: «Diversitat i indústries culturals»


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris.