Blogs, wikipedia, Second life, and beyond: from production to produsage

Bruns Axel, professor associat de la Facultat d'Indústries Creatives a la Queensland University of Technology de Brisbane (Australia) i investigador en Cap de l’ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation (CCi), aposta en aquest llibre per un canvi de paradigma i terminologies per descriure els nous processos emergents en l’era de la informació.

El terme producció tal i com s’entenia des de l’era industrial ja no funciona. L'actual revolució de les comunicacions digitals ha obert un nou camí pel desenvolupament de la cultura participativa en línia.

No només ha sorgit una nova forma de producció de continguts, sinó un nou procés per a la creació contínua de coneixement en les comunitats col·laboratives: Produsage. Les conseqüències del canvi gradual de producció a 'produsage' són profundes, i afectarà l'essència mateixa de la cultura, l'economia, la societat i la democràcia.

Els modes de producció industrial només proporcionen un paradigma possible per al desenvolupament de productes, i aquests només tenen una configuració possible d'informació, coneixements i el treball creatiu, sense que impliqui que aquesta configuració sigui idònia en el context actual. El terme mateix de "producte" implica necessàriament una forma específica de resultats, un procés d'arribar-hi, i un conjunt d'interaccions dels consumidors cap a aquest resultat.

Els modes de creació de continguts de l’era de la informació són més fluïts, flexibles i organitzats, com ho exigeix l'actual procés de desenvolupament i estretament vinculat amb els principis emergents d'organització en les comunitats socials. En aquest nou  model, la creació de contingut aprofita la intel·ligència col·lectiva de tots els participants i l’administra tot dirigint les seves contribucions allà on es troben les millors condicions per un impacte positiu.

En «Blogs, wikipedia, Second life, and beyond: from production to produsage» s’examinen el terme 'produsage' i el marc conceptual subjacent, tot posant de manifest que en el sí de les comunitats que es dediquen a la creació col·laborativa d’informació i coneixement, el paper de "consumidor" i "usuari final" fa temps que ha desaparegut; Com també s’han esvaït les fronteres entre "productors" i "consumidors". 'Produsage' existeix dins d'un context més ampli de conceptes per a descriure l'entorn social, tecnològic, econòmic i de creació de continguts com són la Web 2.0, software social o els Pro-Am’s (aficionats/amataeurs que treballen amb estàndards professionals), etc.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació