Les exportacions i internacionalització dels sectors culturals i creatius a la Unió Europea

Open Method of Coordination (OMC) Working Group on Cultural and Creative Sectors’ Export and Internationalisation Support Strategies

Els sectors culturals i creatius dels països de la Unió Europea estan en una situació estratègica per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu a la Unió Europea. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe «Good practice report» que fa un repàs a la literatura existent sobre el tema i la complementa amb informes i documents elaborats pel mateix grup de treball, i els plans estratègics dels diversos estats membres. L’objectiu és proporcionar un ventall ampli de la varietat de mesures i activitats que es duen a la Unió Europea en matèria d’exportació i internacionalització dels sectors culturals i creatius.

L’informe analitza les dades referents a les exportacions i característiques dels sectors culturals i creatius a Europa i als seus productes i serveis; fa un repàs de les mesures adoptades pels diversos estats membres; explica 34 casos de bones pràctiques i acaba amb un apartat final de conclusions i recomanacions. El grup de treball està convençut que la diversitat cultural i el ric patrimoni europeu combinat amb el talent dels artistes i les empreses, així com la qualitat de l’educació, dona una avantatja competitiva i distintiva a la Unió Europea per a les exportacions culturals i creatives. De tota manera, s’hi identifiquen  algunes febleses i reptes als quals cal fer front per explotar tot el potencial exportador del sector. En aquest sentit, el grup de treball fa una sèrie de recomanacions en matèria d’ajudes i finançament, cooperació i visibilitat i formació i preparació professional.

PDF   Good practice report

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris