Membres de Diputació de Barcelona. Of. Difusió Artística (ODA)